Om Noch Einmal 1-3

 

Noch Einmal 1

Læreverket består av:

  • Tekst- og arbeidsbok i ett
  • Cd
  • Minigrammatikk
  • Lærerens bok
  • Nettsted


Noch Einmal fokuserer på praktisk språkbruk og kommunikasjon, der målet er at flest mulig elever skal lære mest mulig tysk ved å bruke språket fra første time. Tilpasning er et nøkkelord for verket, og elevene har muligheter for å velge tekster, oppgaver og arbeidsmåter som passer for sitt nivå.


Læreverkets pedagogiske idé
Det er lagt vekt på å lage enkle tekster og oppgaver, og på denne måten tilpasse stoffet bedre til aldersgruppa enn i tidligere tyskverk. Verket legger spesielt stor vekt på å utvikle elevenes bevissthet om egen språklæring.


Noch Einmal og den nye læreplanen
Verket er laget med utgangspunkt i den nye læreplanen for andre fremmedspråk, med de tre hovedområdene kommunikasjon, språklæring og kultur. Målet er å utvikle alle fem språkferdighetene lytting, lesing, muntlig produksjon, muntlig samtale og skriving. Gjennom varierte tekster, oppgaver og strategier skal også eleven få innsikt i Tyskland og andre tysktalende lands tradisjoner og skikker. Digitale ferdigheter trenes gjennom oppslag på internett, men Noch Einmal har også et eget nettsted med ekstra oppgaver, spill og lenker.